2018/2019. TANÉV ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS IDEJE: 2018. április 12. és 13-a 8:00-17:00 óráig A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány Eredeti példányú óvodai szakvélemény (vagy: járási szakértői bizottság szakértői véleménye, SNI gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye) Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására…